Финансиране

19245.jpg

IV-то издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023)

IV-то издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023) под мотото „София – Регионален финансов хъб“, ще се проведе на 10-11 октомври 2023 г., в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, гр. София.

0 коментара

ББР подпомага ММСП в прехода им към елена и ниско въглеродна икономика

Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „Преработваща промишленост“ у нас в прехода им към зелена и ниско въглеродна икономика чрез новата си програма „Енергийната ефективност на МСП“. Нуждата от подобни инвестиции за малкия и средния бизнес вече не е само въпрос на стратегия за зелен преход и опазване на климата, а необходимост., породена от несигурността на енергийните пазари и последиците от пандемията от COVID-19.

0 коментара

ББР се присъедини като акционер в Инвестиционния фонд към инициативата „Три морета“

Българската банка за развитие (ББР) приключи процедурата по присъединяване към Инвестиционния фонд от инициативата „Три морета“, с което вече е официално акционер клас „А“ с парична вноска от 20 млн. евро. Присъединяването на ББР към фонда е в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 2 септември 2020 г. 

0 коментара

ББР въвежда нов продукт в подкрепа на частните земеделски стопани

Продуктът е за индиректно финансиране на частните земеделски стопани. Он-лендинг програмата ще се реализира в партньорство с желаещите финансиране взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, които ще бъдат получатели и дистрибутори на финансирането от страна на държавната банка.

0 коментара

Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции

Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции в изпълнение на мисията си за подкрепа на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 - 2020. Дружеството е с капитал 65 млн. лв.

0 коментара

ББР подписа договор за финансиране с Индустриалната и търговска банка на Китай

Българска банка за развитие (ББР) ще получи финансиране в размер на 20 млн. евро от Индустриалната и търговска банка на Китай (ICBC). Средствата са предназначени за обща кредитна дейност, пряко финансиране на бизнеса или създаване на он-лендинг програми чрез търговските банки за подкрепа на инвестиционни проекти и предоставяне на работен капитал, включително насърчаване на търговските взаимоотношения между двете страни. Срокът на договора е две години.

0 коментара

ББР стартира програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни кооперации

Българска банка за развитие стартира програма за кредитиране на Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, обединени в Национален кооперативен съюз /НКС/ Евростарт. Всяка кооперация може да получи до 1 500 000 лева със срок на погасяване до 5 години.

0 коментара

Започва прием на документи за кредитиране по пчеларската програма

Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015 г., могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”.

0 коментара

ББР стартира нова програма за нисколихвено кредитиране, за малки и средни фирми, чрез търговски банки

Банката е готова да поема и част от риска по отпускани заеми - до 30% от стойността на отделните експозиции. Българска банка за развитие (ББР) стартира нова програма за финансиране на малки и средни фирми, чрез търговските банки в страната. ББР ще предостави ресурс на банките в размер на 150 млн. лева за последващо инвестиционно и оборотно кредитиране. При успех на инициативата, бюджетът й ще бъде увеличен до 350 млн. лева.

0 коментара

Българската банка за развитие(ББР) е с нов Надзорен съвет

Редовното Общо събрание на ББР избра нов надзорен съвет, публикува сайта на Банката.

Проф. Николай Неновски, Деница Кирова и Емил Караниколов са тримата нови членове на Надзорния съвет на Българска банка за развитие (ББР). Те заменят избраните миналата година Диана Драгнева-Иванова, Румен Порожанов и Стефан Белчев. Новият Надзорен съвет на ББР беше избран на редовното Общо събрание на Банката. Промените са в сила от 17 юли, с вписването им в Търговския регистър.

0 коментара

Българската банка за развитие (ББР) сключи споразумение за техническа помощ с Черноморската банка

Споразумението е за обмен на опит и съдействие при създаването на програма за търговско финансиране на ББР. Документът бе подписан от изпълнителния директор на Банката за развитие Иван Христов и президента на Черноморската банка Андрей Кондаков, в рамките на Годишната среща на ЧБТР в София. Техническата помощ ще включва обширна програма за обучение и консултации на служителите в ББР, които ще се запознаят с най-добрите международни практики в сферата на търговското финансиране.

0 коментара

Българска банка за развитие (ББР) ще отпуска ниско лихвени кредити за райони с висока безработица

Българска банка за развитие (ББР) ще отпуска нисколихвени кредити за райони с висока безработица, след като стартира вече кредити с 3,5% лихва за експортни фирми съобщи главният изпълнителен директор Билян Балев в интервю за в. “24 часа”

0 коментара

Българска банка за развитие (ББР) отпусна първия кредит с 6% фиксирана лихва

Петгодишният инвестиционен заем ще бъде използван за закупуване на хладилни ремаркета и за рефинансиране на стари задължения от „РС Международни превози” Шумен

0 коментара

Начала 2007 Програма за микрофинансиране

"Начала" има за своя основна цел да подпомага развитието на малкия семеен бизнес, да разкрива нови работни места и да създава възможности за генериране на доходи. Основният продукт на Програмата е микрокредитирането.

0 коментара

Нова възможност за финансиране на МСП

37 млн. евро за кредити и гаранции по заеми ще получи ББР от Европейския инвестиционен фонд Българска банка за развитие (ББР) договори 37 млн. евро по две споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Получатели на средствата са двете дъщерни дружества на банката – Микрофинансираща институця ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) и Националния гаранционен фонд (НГФ).

0 коментара

Банките да поделят таксите с клиентите, или да ги поемат изцяло

Промени в законодателството, с които да се въведат по-ясни за потребителите правила при кредитирането, е подготвило Министерството на финансите. Мерките са част от идеите на министъра на финансите Симеон Дянков за намаляване на лихвите по кредитите.

0 коментара

ВАС излезе с решение, което отменя Наредбата за производството на мляко

ВАС излезе с решение, което отменя Наредбата за производството на мляко, млечни продукти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Пето отделение на Върховния административен съд излезе с решение, което отменя Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г., обн. в ДВ, бр. 48/2012 г.  Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

0 коментара

Младежки работилници по художествени занаяти и предприемачество

За четвърта година сдружение „Подкрепа за дебют”организира младежки работилници по художествени занаяти. За първи път обучението включва и подготовка по предприемачество в областта на занаятите и приложните изкуства.

0 коментара

ПроКредит Банк стартира кампания за оборотно финансиране на земеделски производители

Основният акцент в кампанията е възможността земеделците да получат кредит в момент, в който оборотните им средства се задържат от все още нереализираната продукция, изчаквайки най-изгодната цена. Предлагайки оборотни кредити, ПроКредит Банк дава възможност на фермерите да посрещнат разходите си.

0 коментара

Българска банка за развитие избра нови 5 банки, които ще отпускат кредити при облекчени условия по ПРСР

След открита процедура по ЗОП, УниКредит Булбанк, Банка Пиреос, Алианц Банк България, Тексим банк, Ти Би Ай Банк бяха избрани като изпълнители на гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.
Това стана ясно от съобщение до медиите, в което се казва, че 371 млн. лв. кредити ще могат да се отпуснат към крайните бенефициенти за реализиране на проекти по ПРСР чрез 13-те банки партньори.

0 коментара