Райфайзенбанк с нова промоция за малкия бизнес

Райфайзенбанк с нова промоция за малкия бизнес

0 коментара

Фиксирана лихва за първата година
Намалена такса за управление на кредита
Промоцията е до края на септември 2011 г. и важи
за кредити, които са обезпечени с недвижим имот.

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоотпуснати обезпечени кредити за малките и средни предприятия, в рамките на която лихвата е фиксирана за първата година. За кредити в евро фиксираната лихва за първата година е от 6.8% годишно, а за кредити в лева лихвеният процент е от 7%. За остатъчния период на кредита лихвата е плаваща и се определя на база на 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка за кредити в евро (7.5% към 24 юни 2011 г.) и 3-месечен СОФИБОР плюс надбавка за кредити в лева (8% към 24 юни 2011 г.). Максималната сума на кредита е 250 000 евро.

Малките и средни фирми могат да ползват финансирането, както за инвестиционни цели, така и за оборотни нужди, като максималният срок е до 15 години за инвестиционните кредити и до 5 години за оборотните кредити.

В рамките на кампанията фирмите и предприемачите могат да се възползват и от наполовина по-ниска комисионна за управление, която през първата година е в размер на 0.75%, което ще намали първоначалните им разходи при отпускане на кредита.