Седмицата в ЕП, - 10-11 април 2024г.

Седмицата в ЕП, - 10-11 април 2024г.

1809.jpg

Окончателно гласуване на пакта за миграцията и убежището

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват в сряда десет нови законопроекта за реформиране на правилата на ЕС в областта на убежището и миграцията.

Кралят на Белгия ще се обърне към Европейския парламент

В сряда от 13.30 ч. (българско време) Крал Филип ще произнесе реч на пленарно заседание, отбелязвайки Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

Храни за закуска: Евродепутатите ще приемат нови правила за подобряване на информацията за потребителите

Новите правила имат за цел да помогнат на потребителите да вземат информирани и по-здравословни решения относно продукти като мед, плодов сок, конфитюр и мармалад.

Реформа на пазара на електроенергия и газ: окончателно гласуване

Плановете ще преконфигурират пазарите на електроенергия и газ, за да предпазят потребителите от ценови сътресения и да направят енергийната система по-издръжлива и устойчива.

Парламентът ще приеме позиция относно фармацевтичната реформа на ЕС

В сряда евродепутатите ще обсъдят и гласуват предложенията си за преразглеждане на фармацевтичното законодателство на ЕС.

Борба със сексуалното насилие над деца онлайн: гласуване за удължаване на срока на действащите правила

ЕП ще реши дали да удължи изключение от правилата за защита на личните данни, които позволяват на платформите да откриват онлайн съдържание, изобразяващо сексуално насилие над непълнолетни

Окончателно гласуване на нови правила на ЕС за подобряване на пречистването на градските отпадъчни води

Нов закон за актуализиране на правилата на ЕС за събиране, пречистване и заустване на градски отпадъчни води ще бъде подложен на окончателно гласуване от евродепутатите в четвъртък.

Метан: Евродепутатите ще приемат нов закон за намаляване на емисиите от енергийния сектор

ЕП ще гласува в сряда нови правила за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор, за да се постигнат целите на ЕС в областта на климата и да се подобри качеството на въздуха.

Поглъщания на въглерод: Евродепутатите ще одобрят нова сертификационна схема на ЕС

Законът ще създаде рамка за сертифициране на поглъщанията на въглерод, за да се стимулира тяхното усвояване и да се спомогне за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Нови мерки за намаляване на емисиите на CO2 от камиони и автобуси

В сряда евродепутатите ще приемат нови правила на ЕС за засилване на целите за намаляване на емисиите на CO2 за нови тежкотоварни превозни средства, като камиони, автобуси и ремаркета.

Парламентът обсъжда резултатите от президентските избори в Русия

В сряда евродепутатите ще обсъдят последните президентски избори в Русия, които доведоха до засилване на хватката на Владимир Путин върху властта.

Превръщане на правото на аборт в основно право на ЕС

Евродепутатите ще заявят, че правото на аборт трябва да бъде включено в Хартата на основните права на ЕС в резолюция, която ще бъде подложена на гласуване в четвъртък.

Международен ден на ромите: подкрепа за културата, езика и историята на малцинствата

В четвъртък евродепутатите ще обсъдят ролята на ЕС в защитата на ромския език и култура след изявление на председателя Роберта Мецола.

Повече новини за ЕП на https://www.europarl.europa.eu/news/bg