Начала 2007 Програма за микрофинансиране

Начала 2007 Програма за микрофинансиране

0 коментара

"Начала" има за своя основна цел да подпомага развитието на малкия семеен бизнес, да разкрива нови работни места и да създава възможности за генериране на доходи. Основният продукт на Програмата е микрокредитирането.

Кредитите са предназначени за микро предприемачи, за започване или разширяване на техния бизнес.
Процедурата за отпускане на средства е максимално опростена и бърза. Кредитът може да бъде факт само 24 часа след като екип на “Начала” оцени възможностите на бизнеса или на самия кандидат.
ПРОЦЕДУРАТА ВКЛЮЧВА ЕТАПИ НА ПРОУЧВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ.

Кандидатът за заем представя ясно формулирана бизнес-идея за своя проект на Кредитен инспектор в съответния регионален офис на "НАЧАЛА".

След като кредитният инспектор прецени, че проектът отговаря на целите на Дружеството, кандидатът получава комплект документи, които попълва и подава в определен срок.
След проучване на стопанската дейност и на самия кандидат, инспекторът представя проекта пред кредитен съвет (КС) на Дружеството.
В двудневен срок КС разглежда всеки представен проект и взема решения относно окончателните условия по молбата за кредит.
След подписване на документите за одобрения кредит, парите се превеждат по сметка, посочена от кредитополучателя.

За всичко, което ви е трудно за разбиране или попълване се обръщайте към нашите служители в регионалните ни офиси.
Всички консултации които ще получите от тях, са безплатни
Процедурата за отпускане на средства е максимално опростена и бърза. Кредитът може да бъде факт само 24 часа след като екип на “Начала” оцени възможностите на бизнеса или на самия кандидат
ПРОЦЕДУРАТА ВКЛЮЧВА ЕТАПИ НА ПРОУЧВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ

Кандидатът за заем представя ясно формулирана бизнес-идея за своя проект на Кредитен инспектор в съответния регионален офис на "НАЧАЛА".

След като кредитният инспектор прецени, че проектът отговаря на целите на Дружеството, кандидатът получава комплект документи, които попълва и подава в определен срок.
След проучване на стопанската дейност и на самия кандидат, инспекторът представя проекта пред кредитен съвет (КС) на Дружеството.
В двудневен срок КС разглежда всеки представен проект и взема решения относно окончателните условия по молбата за кредит.
След подписване на документите за одобрения кредит, парите се превеждат по сметка, посочена от кредитополучателя.
За всичко, което ви е трудно за разбиране или попълване се обръщайте към нашите служители в регионалните ни офиси.
Всички консултации които ще получите от тях, са безплатни!