Българска банка за развитие (ББР) ще отпуска ниско лихвени кредити за райони с висока безработица

Българска банка за развитие (ББР) ще отпуска ниско лихвени кредити за райони с висока безработица

0 коментара

Българска банка за развитие (ББР) ще отпуска нисколихвени кредити за райони с висока безработица, след като стартира вече кредити с 3,5% лихва за експортни фирми съобщи главният изпълнителен директор Билян Балев в интервю за в. “24 часа”

„Една част от новите ни продукти ще са насочени към региони с висока безработица, там, където търговските банки не проявяват сериозен интерес да кредитират, каза той. „Все пак изпълняваме публична мисия. Затова ще търсим и региони като например планински, където има необходимост от нас. Кредитите ще са специфично насочени - към земеделски стопани, към малки производители. Мислим и за продукти, насочени към жени, които искат да правят самостоятелен бизнес. Както и към безработните младежи. Ще действаме чрез основния ни инструмент – лихвата. Преди дни Банката за развитие стартира специална програма за подкрепа на експортно-ориентираните компании. От продуктите ще могат да се възползват както българските износители, така и чуждестранните фирми, които решат да внасят български стоки. ББР стартира и он-леднинг програма за индиректно подпомагане на земеделски производители, които ще могат да получат заемен ресурс от 14 търговски банки при преференциална лихва, не по-висока от 5,75 на сто.

По линията за пред експортно финансиране могат да кандидатстват малки и средни фирми, които извършват износ на стоки и услуги за чужди пазари. За фирмите-износители със застраховка от БАЕЗ е предвидена преференциална лихва от 3,5%. За след експортен заем могат да кандидатстват фирми, изнасящи български стоки и услуги. За тях лихвата отново е 3,5 на сто. Кредитите може да финансират до 100% от стойността на договора за износ при двугодишен период на погасяване или до 85% от неговата стойност за по-дълъг период, но не повече от 5 години.

Възможност за нисколихвени кредити ще получат и земеделските производители чрез програмата за непряко финансиране от ББР в размер на 100 млн. лева. 14 търговски банки са поканени за участие в нея. Те ще предоставят оборотни и инвестиционни заеми с лихва не по-висока от 5,75% на годишна база. Лихвеният процент е с 2,25% по-нисък от предходната он-лендинг програма на за земеделски производители на ББР. Фермерите ще могат да се възползват от заеми с размер до 500 хил. лева, които ще са освободени от такси и комисиони за управление.

Очаква се договорите с банките-партньори на ББР да бъдат сключени до 25 март 2014 г., като програмата ще заработи в началото на април 2014.

Повече по темата на: http://www.bbr.bg/bg/bulgarian-development-bank.html