АЗ стартира прием на заявки от работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ Срокът за заявки е  до 23.59 часа на 07.04.2024 г. (неделя)


Агенция по заетостта (АЗ)  стартира прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ , който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение. Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, а продължителността му е до края на 2026 г. 

От 08.30 часа на 08.03.2024 г. работодателите ще могат да подават заявки по проекта в електронна среда и в рамките само на един месец – до 23.59 часа на 07.04.2024 г. (неделя) включително. Електронната заявка, която трябва да се попълни, ще бъде достъпна на официалната интернет страница на АЗ - тук. След изтичането на този едномесечен период АЗ ще извърши класиране на заявките по реда на тяхното постъпване и при наличие на остатъчен финансов ресурс проектът ще бъде отворен за кандидатстване за нов период, за което ще бъде оповестена информация своевременно.

Целевите групи, които могат да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ са неактивни и безработни лица, вкл. неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

Срокът на субсидирана заетост на наетите в рамките на проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

  • безработни и неактивни лица – за период до 6 м;
  • безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 м;
  • безработни и неактивни лица с трайни увреждания – за период до 24 м.

Средствата, които ще се възстановяват на работодателите по проекта са под формата на единични разходи (стандартна таблица за единица разход) . А работодателите, които запазят заетостта на наето от тях лице след изтичане на съответния период на устойчива заетост, ще получат допълнителни еднократни стимули под формата на стандартна таблица за единица разход.

Работодателите и лицата, желаещи да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, могат да получат подробна информация във всички бюра по труда в страната, както и на официалната страница на Агенция по заетостта ТУК  https://www.az.government.bg