УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

КОНТАКТ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОЛИТИКА БИСКВИТКИ

http://bgpredpriemach.com

Настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни
са приети и влизат в сила считано от
24 май 2018 г.

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате bgpredpriemach.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и bgpredpriemach.com, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и bgpredpriemach.com. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте bgpredpriemach.com.

Потребителите получават правото да използват услугите на bgpredpriemach.com, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на bgpredpriemach.com. bgpredpriemach.com не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на bgpredpriemach.com.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация в bgpredpriemach.com

- получаване на имейл бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ЛИЧНИ ДАННИ" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което bgpredpriemach.com се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на bgpredpriemach.com. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от bgpredpriemach.com. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Политика за защита на личните данни

bgpredpriemach.com не е администратор на лични данни.

Използвайки сайта, независимо дали само го посещавате или се регистрирате в него (чрез персонален компютър, от мобилно устройство или по друг начин), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на bgpredpriemach.com.

Ако не сте съгласни с Общи условия и Политика за защита на личните данни на bgpredpriemach.com, моля, не използвайте сайта.

Общи условия и Политика за защита на личните данни, са приложими само за информация, събрана онлайн на bgpredpriemach.com . Те не се прилагат по отношение на информация, която е предоставена от потребителите по друг начин или е публикувана от тях на страници, поддържани от други фирми или организации, към които сайтът препраща.

Когато използвате услугите на bgpredpriemach.com, Вие ни поверявате Ваша лична информация.

1. Какви данни събира и съхранява bgpredpriemach.com

- Информация, предоставена от потребителите – имейл и потребителко име, при желание от тяхна страна да коментират под статиите и/или да се абонират за ежедневния информационен бюлетин.

- Информация, която събираме за потребителите автоматично - При всяко посещение на сайта се активира софтуер на Google Analytics, който събира и обработва информация за местоположение и друга техническа информация за посещението. Събраната информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, "кликанията" към, върху и от нашия сайт (включително дата и час). Google Analytics използва свои технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат да дадат на Google информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Подробна информация как Google Analytics използва тeзи данни вижте на страницата "Как Google използва данните от сайтове или приложения, които ползват услугите на Google". За да следите промените и актуализациите на начина, по който Google Analytics ползва събраната информация посещавайте периодично страницата на Google.

При всяко посещение на сайта се активира и софтуер на Gemius SA, който събира и обработва информация за Вашето IP, брой посещения, от какво устройство ползвате сайта и др., идентични със събираните от Google Analytics данни. За повече информация вижте политиката на Gemius SA за поверителност.
2. За какви цели се събират и съхраняват данните Ви

- Персонализация на посещенията в сайта, с цел качествена комуникация между потребителите във форумите под статии;

- Кореспонденция с регистрираните потребители (обратна връзка) във връзка със сайта и начина, по който използват регистрацията си;

- За модериране на форумите под статиите;

- За изпращане на ежедневния медиен бюлетин;

- За разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

- За извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на сайта и техните модели на поведение;

3. Как bgpredpriemach.com защитава Вашите данни

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитен и проверен сървър. В случай че сте си направили регистрация, паролата за достъп се криптира и Вие носите отговорност за запазването на паролата в тайна. Ние Ви съветваме да не споделяте паролата с никого.

4. Видове бисквитки, които използва bgpredpriemach.com

При всяко посещение запазваме сесийна бисквитка, чрез която разпознаваме потребителя при отваряне на следваща страница. Тази бисквитка се пази до затварянето на браузъра.

Когато потребител гласува за някой коментар или гласува в анкета, запазваме бисквитка, чрез която разпознаваме, че той вече е гласувал. Тези бизквитки се пазят в браузъра на потребителя 30 дни.

Когато някой потребител използва настройките за промяна на размера на шрифта на статиите в уебсайта, запазваме неговия избор в бисквитка. Тази бисквитка се пази практически за винаги.

При всяко посещение на сайта запазваме бисквитки, чрез които да разпознаваме потребителите при следващи посещения и да генерираме статистическа информация за посещаемостта на сайта и поведението на потребителите. Тези бисквитки се пазят до 4 години.

Бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

V. Органичаване на отговорността

bgpredpriemach.com прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. bgpredpriemach.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на bgpredpriemach.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

bgpredpriemach.com  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

bgpredpriemach.com  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

bgpredpriemach.com  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

bgpredpriemach.com  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

- Коментиране под статиите, достъпно само за регистрирани потребители. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за публикуване на коментари в bgpredpriemach.com

bgpredpriemach.com си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на bgpredpriemach.com.

bgpredpriemach.com си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

bgpredpriemach.com може периодично да изменя или актуализира Общите условия, Политиката си за защита на личните данни и Правилата за ползване на форумите, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия ще бъде достъпна на сайта и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.