Българската търговско-промишлена палата и GS1 България за кризите, предизвикателствата и възможностите за бизнеса


ИНТЕРВЮ
На Слава Хинкова
Издател и гл. редактор на bgПРЕДПРИЕМАЧ
с председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов

Г-н Симеонов,
Преди дни Палатата връчи за 29 – ти път Годишните награди „Топ 100“, за радост на всички- присъствено. В словото си изразихте както удоволетворението си, че България запази добрите си макро икономически показатели, така и притеснението, че 2023 г. ще наследи много предизвикателства и трудности от предишните две години., цитирам ви: .

“Към кризите – пандемия, война в Украйна, ръст на енергийните цени, ще се прибавят и нови предизвикателства като поскъпването на кредита например“.

Въпрос: Бихте ли обяснили , от гледна точка на вашите членове, как това ще се отрази на дейността им ?

Цв. Симеонов: Този показател ще се отрази безспорно на всички фирми, които ще търсят разширяване чрез кредити, но особено на тези с енергоемки производства, които не се справиха да обновят машинния си парк, оборудването си, да преминат към по-модерни технологии и за да са конкурентни на пазара, ще се наложи да прибягват до кредити в новите условия, което би ги затруднило. Помощите от държавата не покриват напълно повишените цени на енергията, условията са динамични.

Но фирмите би трябвало да се възползват от възможностите, които се откриват с Плана за възстановяване, от Програмите за финансиране, които вече са одобрени от ЕС.

И тук на БТПП може да се разчита, на винаги свежа информация за отворени процедури за всички потенциални възможности за финансиране.

Съветът по инвестиции непрекъснато разширява базата си.

Въпрос: Относно толерираното от Вас излизане на външните пазари, в качеството Ви на председател на УС на GS1 България, в какво се изразява подкрепата Ви в този момент ?

Цв. Симеонов: За всеки предоставен лиценз за баркод на българска фирма, GS1 България подава данни в реално време към глобална платформа от регистри, в т.ч. GTIN register. Данните в регистрите се ползват от търговци и платформи за електронна търговия (напр. Amazon) за проверка идентичността на продуктите. Всяка секунда от различни точки на света се изпращат 14 заявки за проверка. В платформата има повече от 300 милиона продукти и техният брой се увеличава всеки ден. Освен това за крайните потребители продуктова информация, която е въведена от производителя или собственика на марката, се предоставя с мобилното приложение БГ Баркод. Посредством приложението потребителите могат да проверят и легитимността на баркода, и да подадат сигнал при несъответствие, на който експертите на GS1 България реагират веднага за отстраняване на нарушението.

Тридесет години след внедряването на стандартния GS1 баркод в страната, предоставянето на услугата EComGrid за синхронизация на продуктови и фирмени данни между партньорите е следваща важна стъпка за консолидирането на стандартите GS1 на местно ниво и увеличава шансовете на българските фирми за успешна реализация на техните стоки на външни пазари. EComGrid е част от Глобална мрежа за синхронизация на данни (GDSN), която към момента включва 52 Data pools в различни страни по света, свързани посредством Глобален регистър. Интерес към услугата в България засега проявяват преобладаващо фирми, които излизат или вече имат изградени бизнес отношения на външни пазари, като част от изискванията, които получават от своите международни партньори. EComGrid е база данни, в която са заложени глобален модел на продуктовите данни и глобална класификация. Необходимо е данните да бъдат въведени еднократно и след това могат да бъдат споделяни с партньори по целия свят. Отпада необходимостта от попълването на различни екселски таблици с различни набори от атрибути, както и следенето, кои партньори трябва да бъдат информирани при евентуална промяна на данните. Чрез EComGrid могат да бъдат изпълнени и специфични изисквания на конкретни пазари без да се налага задълбочено предварително проучване, тъй като тези специфики са отразени в модела на данните и при избор на целевия пазар, те се зареждат автоматично. При промяна на вече въведени данни се генерират вътрешни за мрежата автоматични съобщения, които актуализират информацията при всички партньори, работещи с тях. Това гарантира, че партньорите винаги разполагат с актуални и точни данни, което подобрява ефективността на процесите по поръчване и фактуриране на стоки. Ползването на EComGrid значително облекчава работата на фирмите по поддържането и споделянето на продуктови данни и прави стоките видими за целия свят. В международен план могат да бъдат цитирани големи търговски вериги, които ползват глобалната синхронизация на данни, в т.ч. компаниите от групата REWE, METRO, SPAR, MARKANT и други. От страна на доставчиците сред абонатите са Coca-Cola HBC, Mondelez, Nestle и други, както и българският производител на вино Мидалидаре Естейт.

Очакваме в най-скоро време и българските търговци, които са осъзнали нуждата от използване на надеждни и проверени данни за предлаганите продукти да се възползват от предимствата на това рационализирано решение. Таксите за включване към Data pool-а в България са съобразени с разликите в икономиките. Използването на услугата ще доведе до освобождаване на капацитет за фирмите, както и ще се повиши качеството и точността на информацията.

През 2022 година проведохме кръгла маса с водещи представители на търговските вериги и техните доставчици в България, на която обсъдихме възможностите и пречките за внедряване на услугата в страната ни. Всички се обединиха върху мнението, че използването на EComGrid ще рационализира голяма част от процесите, ще спести време и разходи и за двете страни, и ще подобри качеството на информацията, както и качеството на обслужване на крайните потребители.

Но разбира се е необходимо време, в което да бъде прегледан модела на данните и как той отговаря на специфичните нужди на пазара в България, както и да се обмислят начините за изграждане на връзките между информационните системи на заинтересованите страни и Data Pool-а.

За GS1

GS1 е международна неправителствена организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността, видимостта и устойчивостта на продуктите в световен мащаб и представлява повече от 2,5 милиона компании извършващи над 6 милиарда трансакции дневно. GS1 България е една от 116 национални GS1 организации, които администрират стандартите и се грижат на правилното им прилагане по страни. Стандартите GS1 създават общ език, който подкрепя оперативната съвместимост между различни системи и бизнес процеси по цял свят.

Повече информация на https://www.gs1bg.org/bg