Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2024 г е отворена за кандидатстване


Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2024 г. е отворена за кандидатстване. Срокът е до 12 февруари.

Бюрото на Европейския парламент в България кани всички заинтересовани младежи на възраст между 16 и 30 години да кандидатстват до 12 февруари 2024 г. в конкурса за международната награда „Карл Велики“, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ в Аахен, Германия, организират конкурс за проекти на европейци на възраст между 16 и 30 години, които демонстрират практически примери на сътрудничество и единство между младите хора в Европа. Повече от 5350 проекта са взели участие от 2008 г. насам.

Крайният срок за записване за 2024 г. е до 12 февруари (23:59 ч. централноевропейско време).

Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните проекти се определят най-добрите три. Първата награда е парична сума от 7500 евро, втората е на стойност 5000 евро, а третата - 2500 евро.

Младежи от цялата страна имат възможността да представят проекти, ръководени от млади хора и насочени към младите хора, които показват активно участие в развитието на Европа. Проектите могат да бъдат представяни индивидуално или за предпочитане – групово. Те могат да бъдат на теми, които насърчават разбирателството в Европа и в света, подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, предоставят образец за подражание за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейците като една общност. Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

Представители на селектираните 27 национални проекта ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се проведе на 7 май 2024 г. в Аахен, Германия.

Условия за кандидатстване

Проектите трябва да отговарят на следните условия:

да утвърждават разбирателството в Европа и по света;

да спомагат за развитие на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;

да служат като образец за младите хора в Европа;

да предлагат практически примери за това как европейците могат да живеят заедно като единна общност.

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на наградата: https://youth.europarl.europa.eu/bg/more-information/charlemagne-prize…

За допълнителни въпроси можете да отправите запитване на [email protected]

Календар

• Краен срок за кандидатстване - 12 февруари 2024 г.

• Обявяване на подбраните национални проекти - до 20 март 2024 г.

• Обявяване на победителите и церемония по награждаването в Аахен: 7 май 2024 г.