Форум „Отговорно бизнес поведение“ се проведе при засилен интерес от представители на над 400 фирми

Форум „Отговорно бизнес поведение“ се проведе при засилен интерес от представители на над 400 фирми

0 коментара
19939.jpg

Организатор бе Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството си на Национална контактна точка за България на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Целта на събитието бе да запознае бизнеса с дейността на Националната контактна точка  (НКТ) като ключово средство за присъединяване към ОИСР. Основните задачи на която  са да популяризира в България Насоките на Организацията за отговорно бизнес поведение и да служи като извънсъдебен механизъм за разрешаване на възникнали казуси (наричани „специфични случаи“)., 

Идеята е да се повиши информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация. Бяха дадени и няколко добри примера на Националните контактни точки в Италия, Франция и Полша за разрешаване на възникнали „спорове“ посредством медиация.

Мероприятието бе открито от Министъра на иновациите и растежа – г-жа Милена Стойчева и д-р Бойко Таков – Изпълнителен директор на ИАНМСП.

Министър Стойчева подчерта, че Министерството на иновациите и растежа, чрез различни финансови инструменти, насърчава компаниите да инвестират в нови технологии и зелени проекти. В момента активна за кандидатстване е процедурата „Внедряване на иновации“. По нея ще се финансират компании за придобиване на съоръжения, машини, оборудване, „ноу хау“ и др. Подкрепят се фирмите да стават по-модерни и екологично отговорни, в синхрон с насоките на ОИСР и съобразявайки се с въздействието върху околната среда и обществото, стана ясно още от думите й.

Сред основните засегнати теми в откриването бяха инструментите за стимулиране на партньорството между бизнеса и публичния сектор – внедряването на иновациите в предприятията, посредством кандидатстване по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“, която ще се обяви до края на ноември. Тя е с бюджет 127 млн. лв. и е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия 

представи по време на форума приоритетите и задачите си като Национална контактна точка за популяризиране на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за отговорно бизнес поведение. 

В събитието участваха още министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, представители на работодателските организации, академичните среди, бизнеса и др. 

Повече на https://www.sme.government.bg

И на https://www.mig.government.bg