Форум „Финансиране на бизнеса“ предложи на малки и средни фирми в България решения за успешно финансиране

Форум „Финансиране на бизнеса“ предложи на малки и средни фирми в България решения за успешно финансиране

И тази година форумът, организира от MoitePari.bg, срещна представители на бизнеса, предимно малки фирми, с водещи представители на фондове за дялово финансиране с рисков капитал, обсъди и съвременно банково финансиране и проведе Самостоятелен панел “Съвременно банкиране и начини на финансиране на бизнеса” предложи на малки и средни фирми в България решения за успешно финансиране на бизнесът им в три панела.

Първият панел “Възможности за финансиране от фондове за рисков капитал” с участието на Росен Иванов, Управляващ съдружник, Black Peak Capital, Йордан Зарев, Мениджър Инвестиции, Neveq, “Как да подготвим фирмата за получаване на финансиране”  Стойне Василев, Бизнес Коуч, SmartMoney.bg. Модератор на панелната дискусия: Деян Василев, Изпълнителен директор, MoitePari.bg

В банковия панел беше поставен акцент на възможностите за съвременните форми за банково финансиране на микро и малък бизнес, чрез Микро Финансираща Институция ДЖОБС на Българска Банка за Развитие, и Райфайзен банк.

Костадин Мунев от Микро Финансираща Институция ДЖОБС към Българска Банка за Развитие, представи стартъп кредит за инвестиции с гаранционно покритие по програма COSME – „Финансираме микро- и малки предприятия, земеделци, производители на биопродукти. Финансирането е от €1 500 до €25 000, за оборотни средства. Не се изисква собствено участие", обясни още Мунев. Бяха представени и успешни проекти от развиващи се в различни сфери бизнеси. Понякога добрата идея и правилния подход са достатъчни за успеха

“Съвременно банкиране и начини на финансиране на бизнеса” представи Светослав Пиралков, Началник Отдел “Микробизнес” Райфайзенбанк (България). Модератор на панелната дискусия: Стойне Василев, SmartMoney. Във финалния панел на форума бяха представени възможностите за европейско финансиране на МСП до края на 2018 г. Галя Менова, управляващ съдружник в Хюман Консултинг ЕООД представи възможностите в две направления по ПРСР и ОПИ. Мартина Калчева от Гецов и Партньори Консулантс ЕООД представи Хоризонт 2020 - най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Повече на http://www.moitepari.bg и на Фейсбук страницата на MoitePari.bg