Фонд „Условия на труд“ започна набирането на проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г. 


Фонд „Условия на труд“ започна набирането на проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г. Няма краен срок за кандидатстване

Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира  с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024.

Максималният размер на средствата за финансиране на едно предложение е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за изпълнението му, но не повече от 100 000 лева. Предложенията се приемат всеки работен ден в деловодството на фонда. Няма краен срок за кандидатстване. 

Целта е посредством реализирането на проектите да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната сигурност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията, както и да се намалят равнищата на прах, шум и вредни вибрации и химични елементи. 

През последните пет години Фонд „Условия на труд“, който е към Министерството на труда и социалната политика, финансира изпълнението на проекти за подобряване на работната среда на 248 предприятия. Реализирането им повиши качеството на условията на труд за 8418 работници и служители.

Всички подробности и условия за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на Фонд „Условия на труд“- https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane