Работодателите искат намаляване на прогнозната цена на газа за април

Работодателите искат намаляване на прогнозната цена на газа за април

0 коментара
AOBE_LOGO.png

Съобщение на Пресцентъра на АОРБ

Цветан Симеонов , председател на БТПП и председател на АОРБ за 2023 г, изпрати писмо от името на работодателските организации до ХРИСТО АЛЕКСИЕВ, зам. Министър председател, РОСЕН ХРИСТОВ, министър на енергетиката, до доц.. Д-Р ИВАН ИВАНОВ, председател на комисията за енергийно и водно регулиране, , до ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА, изпълнителен директор на „Булгаргаз“, с копие до Българските медии и .

Относно Високи цени на природния газ в сравнение с котировките на референтния

газов хъб TTF.

В Писмото се прави анализ на Прогнозните цени на газа за месец април, и се настоява за предприемане на незабавни мерки за намаляване на разликата между спотовата цена и цената за българските стопански потребители. В писмото се казва:

„Съгласно договора за доставка на природен газ по свободни цени за 2023 г между

„Булгаргаз“ ЕАД и клиенти, присъединени към газопреносната система, доставната цена се

образува като сума от предложената от обществения доставчик за утвърждаване от КЕВР

цена и премия, възлизаща на 11,64 лв./MWh.

Стр. 2 от 2| 27 March 2023 г., Асоциация на организациите на българските работодатели – www.aobe.bg

Предложената за утвърждаване цена за м. април 2023 г. е 103,08 лв./MWh, съответно

очакваната цена за индустрията е 114,72 лв./MWh или 58,66 EUR/MWh. Същевременно към

22 март 2023 г. фючърсните котировки на TTF за април на борсата ICE възлизат на 42,32

EUR/MWh (82,77 лв./MWh). Прогнозната разлика, която ще надплати бизнеса за април

възлиза на 16,34 EUR/MWh (31,96 лв./MWh) или 38,6%!“

Цялото писмо можете да прочетете на https://www.bcci.bg/news/19434