БСК стартира мащабен 4-годишен проект в областта на човешките ресурси

БСК стартира мащабен 4-годишен проект в областта на човешките ресурси

0 коментара
19961.jpg

Проектът „Заедно за устойчива заетост“ е на обща стойност 7 666 139,96 лв. и е насочен към създаването на благоприятна среда и инструменти за приспособяване на политиките по управление на човешките ресурси и на индустриалните отношения към промените на пазара на труда, произтичащи от дигитализацията, прехода към климатична неутралност и влошената демографска ситуация в България.

Проектът е по Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и е финансиран от Европейския социален фонд плюс. Партньори на БСК при изпълнението на проекта са Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ

Aкцентите, включени в най-новия проект на БСК:

Застаряването на работната сила

Стресът на работното място и т.нар. бърнаут

Ефектите от дигиталната трансформация и съпътстващия проблем за киберсигурността

Експертния капацитет на браншовите и регионалните работодателски организации

В рамките на проекта ще бъдат осъществени 91 проучвания, 5 анализа и 25 доклада.

Ще бъдат разработени и внедрени 9 модела и 7 електронни инструмента в областта на управлението и обучението на човешките ресурси. Също така, ще бъдат изготвени четири наръчника и 79 учебни и сертификационни програми.

Повече за проекта на https://www.bia-bg.com/news/view/32696/