УС на БСК прие Позиция за ускорено присъединяване към еврозоната Съобщение на пресцентъра

УС на БСК прие Позиция за ускорено присъединяване към еврозоната Съобщение на пресцентъра

0 коментара
2085.jpg

УС на БСК прие Позиция за ускорено присъединяване към еврозоната Съобщение на пресцентъра

Позиция за ускорено присъединяване към еврозоната и въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г. прие Управителният съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) на проведено редовно заседание.

В Позицията се подчертава отново, че дискусията за въвеждане на еврото е еднозначно и формално завършена с присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. БСК апелира към компетентните държавни органи да стартират незабавно широка информационна кампания относно процедурите и ефектите от присъединяване към еврозоната (ЕЗ) с цел подобряване на общата информираност и осигуряване на решителна обществена подкрепа за осъществяване на тази най-важна краткосрочна национална цел. БСК изразява отново своята категорична подкрепа за ускоряване на подготовката и всички необходими процедури за осигуряване на необходимата външна и вътрешна подкрепа за присъединяване на Република България към EЗ на 1 януари 2024 г. в съответствие със заявените досегашни ангажименти. Камарата настоява народните представители и парламентарните групи в 48-то Народно събрание да положат всички усилия за своевременно приемане на ефективни законодателни актове, необходими за присъединяването към ЕЗ, съхраняване на финансовата устойчивост, провеждане на благоразумна фискална политика за осигуряване на съответствие с приложимите номинални критерии, вкл. за бюджетен дефицит, инфлация и дългосрочен лихвен процент. Вижте пълния текст на позицията

ТУК. https://bia-bg.com/uploads/files/positions/2022-12-14-Eurozone.pdf