Предприемач

Отговорен бизнес

ЧЕЗ се включи в „Гордея се с труда на моите родители“

ЧЕЗ се включи в „Гордея се с труда на моите родители“

Деца на служители се запознаха с различните професии в енергийните дружества от Групата на ЧЕЗ в България. Деца на служители на ЧЕЗ на възраст от 7 до 12 години се запознаха с различните професии в енергийните дружества, за да разберат какви лични качества, знания и умения трябва да притежават, къде и как могат да ги придобиват и развиват. Компанията показа на децата реалната работна среда на техните родители, основните им задължения и приноса им за развитието на компанията.

В рамките на деня, децата разгледаха подстанция, разпределителна уредба и авариен автомобил. Научиха още как да окажат първа помощ на човек, пострадал от токов удар, посетиха диспечерския център на дружеството и се запознаха на място с работата по възстановяване за аварии. Представени им бяха дейностите и постиженията в сферата обслужване на клиенти, нови технологии и маркетинг. Денят завърши с лечебна гимнастика, шоколадови изненади и подаръци.

„Сред приоритетите на корпоративната социална отговорност на ЧЕЗ е развитието на младите хора в пълноценни личности. Компанията редовно провежда инициативи, които повишават интереса на децата към сектор Енергетика, спорт, култура и др. Надяваме се, че с част от проектите си успяваме да представим професията „енергетик“ атрактивна на децата ни и увеличаваме шанса да останат в България.“ каза Мария Дойчинова, ръководител „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България.

„Гордея се с труда на моите родители“ е инициатива на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, като целта е да стане ежегодна и да обхване бизнеса в цялата страна. Идеята е със специално разработени програми и игри да се покаже на децата и подрастващите с какво се занимават техните родители, защо трудът им е важен и да предизвика интерес към сферата, в която работят.

Tags: Брой 11 2015