Предприемач
Втори мобилен семинар по проект „София-учещ се град”

Втори мобилен семинар по проект „София-учещ се град”

Проект „София - учещ се град“ се осъществява от Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в нефомалното образование ,към Факултета по педагогика на Софийския университет (ЦИИНО) и е част от глобалната международна инициатива „Учещите (се)градове“, стартирала през 1990 година, в която вече активни участници са стотици европейски и международни градове.

Основната му цел е, чрез поредица от събития на територията на град София, да се изгради мрежа на активно сътрудничество между държавни и неправителствени организации, които реализират различни по своята същност и насоченост дейности, свързани с предоставянето на възможност на всеки един гражданин да участва в традиционни или нетрадиционни форми на образование.

Проектът е разработен от екип с научен ръководител проф. Силвия Николаева, като текущ мобилен семинар, обединяващ 5 тематични срещи: „Здравословен начин на живот”, „Музейни, библиотечни и арт образователни програми”, „Медийни и дигитални образователни програми”; „Приобщаващо образование” и „Продължаващо професионално образование”. Координатори на отделните семинари са доц. д-р Вержиния Боянова, доц. д-р Динко Господинов, доц. д-р Ваня Божилова и докт. Десислава Иванова.

Програмата на втория семинар „Музейни, библиотечни и арт образователни програми” обхващаше две пленарни сесии, три мобилни учебни маршрути, 8 творчески ателиета и 4 работни визити за обмен на опит в столични културни институти. Във форума участие взеха над 120 работещи в столични културни и образователни организации, студенти, докторанти и преподаватели от Софийския университет, представители на гражданския сектор.

Вторият мобилен семинар по университетски проект „София –учещ се град“ на тема „Музейни, библиотечни и арт образователни програми“ бе реализиран в тясно партньорство с Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”на Столична община. Съорганизатори на форума станаха 24 образователни и културно-просветни организации, функциониращи на територията на град София.

Повече за проекта и за мобилния семинар на http://ciino.website.bg

Фейсбук: https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%98%D0%98%D0%9D%D0%9E/131259070372028

Tags: Брой 6 2014