Предприемач
Интензивно обучение на 2500 служители на ЧЕЗ по стандарта „Investors in People“

Интензивно обучение на 2500 служители на ЧЕЗ по стандарта „Investors in People“

„Investors in People“ е международно признат стандарт в 78 страни и е внедрен в над 35 000 организации. Създаден е във Великобритания и е утвърден като такъв през 1991. „Investors in People“ е гъвкава рамка, която следва бизнес цикъла на стратегическо планиране, изпълнение и непрекъснато подобряване дейността на компанията. Принципите му са насочени към повишаване на мотивацията и ангажираността на персонала, което рефлектира върху удовлетворени клиенти и съответно - акционери.

С принципите на стандарта за бизнес управление бяха запознати работещи в компанията от регионите Враца, Благоевград и Плевен, Монтана, Видин, Перник и Кюстендил. „Обучението ни дава възможност да се приобщим към целите, мисията и принципите на компанията. Да се научим да работим, поставяйки на първо място удовлетвореността на клиента. И определено зарежда с енергия за работа. Най-хубавото е, че можем откровено да зададем своите въпроси, да споделим впечатленията и тревогите си, да разберем къде сме и към какво се стремим в бъдеще“, споделя Ваня Кънева, директор на Дирекция „Човешки ресурси” в ЧЕЗ България.

Tags: Брой 4 2014