Предприемач
ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ” организират въвеждащи обучения „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” за фирми без експортен опит

ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ” организират въвеждащи обучения „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” за фирми без експортен опит

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

През месец декември 2013 г. организират въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Темите, които ще се обсъждат: Къде се намира фирмата и как да се подготвим за износ?, На кой пазар да продаваме?, Участие в международни изложби.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

  • 05.12.2013, (четвъртък), от 10.00ч.София, Хотел „Феста“,конферентна зала „Феста класик“ ;
  • 10.12.2014 г., (вторник), от 10.00 ч. Русе, Хотел „Вега“, конферентна зала;
  • 12.12.2013 г., (четвъртък), от 10.00 ч., Плевен, Хотел“Балкан“, конферентна зала;
  • 12.12.2013 г.(четвъртък),от 10.00 ч., Ловеч, Хотел „Лиани“, конферентна зала.

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).Допълнителна информация на тел: (02) 962 53 96.

Tags: Брой 12 2013