Предприемач

Агенция по заетостта е Трудова борса

Услуги за търсещите работа лица • посредничество за намиране на работа; • професионално информиране и консултиране; • квалификационно и мотивационно обучение;

• включване в подходящи програми и мерки за заетост; • посредничество на български граждани за работа в чужбина; • включване в процедурите за обучение и заетост по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Услуги за работодателите • посредничество за наемане на подходящи кандидати за работа; • oбучение на персонала; • насочване към подходящи програми и мерки за заетост и ползуване на съответни преференции • наемане на чужденци.

Активни процедури по ОП "РЧР" е-Трудова борса

Tags: Брой 6 2011