Предприемач

Колеж по Икономика и администрация Пловдив

Две нови перспективни специалности от тази есен откри Колежът по икономика и администрация в Пловдив (КИА):„Спортен мениджмънт” и „Бизнес информатика”.
И двете специалности са много престижни и отговарят на голямото търсене в областта на висшето образование през последните няколко години. Приемът става чрез полагане на писмен конкурсен изпит, с оценка от матура или с издържани изпити в други вузове. По същия начин става и приемът в останалите специалности на висшето училище - „Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Туризъм”, „Маркетинг (реклама и PR)” и „Мениджмънт на обществения ред”.

Формите на обучение са редовна и задочна. Приемът продължава до 08. 10.2011 г.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, е легитимно висше училище, което притежава Сертификат за акредитация с една от най-високите оценки, давани от НАОА. Нивото и качеството на обучението са на много високо ниво и са съобразени със Закона за висшето образование и държавните изисквания.
Студентите на КИА се обучават в нова свръхмодерна сграда на бул. „Кукленско шосе” 13 в Пловдив. Базата е с разгъната застроена площ над 8 хил. кв. м. Сградата разполага с четири 4 учебни корпуса, в която има множество модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни техники, компютърни и лингвистични кабинети, функционални IT и интернет зали.

Колежът по икономика и администрация е едно от най-представителните и реномирани висши училища от подобен тип не само в Пловдив, но и в цяла България, сочат данните от Рейтинговата система на висшите училища у нас. КИА е и първото висше училище в Пловдивски регион, което притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2000.
За повече информация и записване: тел. 032/ 260 974 или на място в новата сграда на Колежа на бул. „Кукленско шосе” 13 в Пловдив.

Tags: Брой 6 2011