Предприемач

200 български студенти ще работят в Германия следващото лято

Молби ще се приемат до 21 декември 2012 г в регионалните Бюра по труда

Бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или клонове/филиали на висши училища, започват приемането на документи на 200 студенти за лятна ваканционна заетост в Германия през 2013 г.

Студентите трябва да са на възраст между 18 и 35 години; да са редовна форма на обучение; да не са последен курс; да имат много добри познания по немски език и да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.

Молби (свободен текст на български език) от студенти, желаещи да се възползват от възможността да работят в Германия, ще се приемат до 21 декември 2012 г. в бюрата по труда - по адрес на съответното висше учебно заведение. В молбата кандидатите е необходимо да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват точните начална и крайна дата), а също така да посочат, че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Кандидатите трябва да предоставят и уверение от висшето училище, че са редовни студенти и не са последен курс на обучение.
До 04.01.2013 г. ще се извърши проверката на познанията по немски език, като кандидатите ще се класират според степента на владеене на езика.
Документите на поименно изисканите студенти се подават от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон.
Повече информация - на интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg в рубрика „Международна дейност” – Работа в чужбина – Условия и ред за кандидатстване – Посредничество на български студенти за лятна ваканционна заетост, на тел. 02/980-87-19, или в бюрата по труда в градовете, където има висши училища.

Tags: Брой 5 2013