Предприемач
Бизнесът все повече инвестира в образованието за сметка на държавата

Бизнесът все повече инвестира в образованието за сметка на държавата

Само 10 на сто от бъдещите висшисти имат ясна представа на какви критерии трябва да отговарят, за да получат желаната от тях работа

Изводите са на конференция „Обучение и развитие по стандарти на работодателите“организирана от Българската стопанска камара. Целта на конференцията е обмен на идеи и добри практики, както и формулиране на мерки и препоръки към законодателството в областта на професионалното обучение. Във форума участваха представители на държавни институции, обучителни организации, работодатели, агенции за подбор на персонала, експерти и медии.

Конференцията беше открита от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, с презентация на тема „Търсене и предлагане на квалификации и компетентности - дисбаланси на пазара на труда“. Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес. 86 на сто от висшистите са готови за миграция. Половината студенти не познават изискванията на работодателите за професията, за която се подготвят в университета. Други 20% признават, че по-скоро не знаят какво очакват от тях потенциалните им ръководители. Само 10 на сто от бъдещите висшисти имат ясна представа на какви критерии трябва да отговарят, за да получат желаната от тях работа. Това показват данни от паралелно проучване на Българската стопанска камара, проведено сред работодатели и студенти, за нагласите и очакванията на двете страни за успешно професионално представяне. Резултатите от допитването бяха представени от Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите.

Своя опит в областта на квалификацията на заетите споделиха представители на секторите „Информационни технологии“, „Туризъм“, „Аутсорсинг услуги“, „Търговия“, „Химическа индустрия“ и др., с акцент върху стратегическите изисквания към кадрите в тези сектори. Бяха представени и тенденциите в областта на аутсорсинга в развитието човешкия капитал, коучинга, електронните обучения и признаването (валидирането) на знания, умения и компетенции, придобити по неформален път.

На дискусия беше поставена връзката „образование-бизнес“, с акцент върху необходимостта от доближаване на образователните до професионалните стандарти, така че политиките на държавата и на работодателите в развитието на компетенциите на работната сила, да станат по-адекватни на потребностите на пазара на труда.

Tags: Брой 11 2014