Предприемач
Покана за обучение от ССИ по програма „Аз мога повече”

Покана за обучение от ССИ по програма „Аз мога повече”

Център за професионално обучение (ЦПО) към Съюза за стопанска инициатива набира курсисти, по схемата на Агенцията по заетостта „Аз мога повече”, за следните обучения: 1. ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО; 2.БАНКОВО ДЕЛО; 3. НЕМСКИ ЕЗИК.

Обучението стартира на 01.09.2014г., в редовна присъствена форма.

Повече информация - на http://www.ssibg.org , телефон 02/ 970 48 40.

Адрес: Център за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива
1784 София, ул. “Михаил Тенев”№ 12, Бизнес-център "Евротур"
Б.Р.Агенцията по Заетостта обяви, че крайния срок за приключване на обученията
по схема „Аз мога повече”, се удължава до 31.08.2015г.!

Tags: Брой 7 2014