Предприемач
Стартира първата в страната бизнес практика по иновационен мениджмънт

Стартира първата в страната бизнес практика по иновационен мениджмънт

В практиката „АПИно - Иновации в действие” се включиха 15 участника от различни учебни заведения. АПИно е съвместен пилотен проект на „Клуб по управление на знания, иновации и стратегии” (КУЗИС), „Трелеборг България” и „МТ&М Колеж”, в рамките на „Академия по иновационен мениджмънт” (АИМ).

В продължение на повече от месец младите хора, притежаващи различни умения и изучаващи различни специалности, ще работят заедно за решаване на бизнес иновативен казус от реалната практика на фирма Трелеборг. Тяхното обучение, чрез практика, ще бъде насочено към повишаване на уменията им за генериране на иновативни бизнес идеи, креативно мислене и техники за решаване на управленски проблеми. Инициаторите разчитат, чрез този проект, да стимулират интереса на студентите към изучаване и практикуване на иновационен мениджмънт и да проверят ползите, които фирмите биха имали от по тясно сътрудничество с университетите- за практики в тази област.

По време на откриването Димитър Христов, председател на УС на КУЗИС посочи, че участниците ще работят в три екипа на състезателен принцип, с участието на трима опитни ментори. Всеки екип ще разработи определен брои карти на възможностите и ще защити свое предложение за бизнес концепция по обща методика. Завършилите ще получат удостоверение и сертификат на Академията. Според Руслан Папазян, Генерален директор на „Трелеборг Сийлинг Солюшънс и носител на голямата награда в конкурса за млади мениджъри Next Generation 2011, самият факт, че практиката е предизвикала интерес сред младите хора е вече успех, а планираните упражнения, посещението в производственото звено на фирмата и решаването на реален бизнес казус ще окажат силен положителен ефект върху уменията и мисленето на студентите. Важен е не толкова резултата от казуса, а самия модел и процес на работа. За победителите е определена награда от фирма ТРЕЛЕБОРГ.

Управлението на иновациите е един от най-важните фактори за устойчив растеж на фирмите. Доказано е, че иновативните фирми по-добре се справят с глобалните предизвикателства и икономическите кризи. Фирмите, които имат системи за управление на иновациите, са значително по-конкурентоспособни, а повишаването на иновационния потенциал на предприятията е един от най-важните приоритети в ЕВРОПА 2020.

Повече по темата на http://www.innovation-mc.com/blog.html

Tags: Брой 6 2014