Предприемач
Безработни лица ще стартират свой бизнес

Безработни лица ще стартират свой бизнес

Безработни лица ще стартират свой бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Кандидатите могат да подават проектните предложения от 7 май до 31 май 2012 г. За започване на собствен бизнес в подкрепа на безработни лица са предвидени 75 млн. лв. 2/3 от тях ще бъдат предоставени под формата на грантове до 20 000 лв. за реализацията на бизнес идея. За тази цел план безработните ще представят в бюрата по труда подробен бизнес план. Целта е чрез средства по схемата да бъде даден старт на 2 500 новосъздадени предприятия. До 60% от сумата може да се използва за оборудване и ремонт на новосъздадените малки предприятия.

Министър Младенов, заместник-министър Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, представиха за публично обсъждане насоките за кандидатстване по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II”. Те съдържат изискванията при изготвянето на проекта, процедурата за оценка на идеите, условията за получаване на финансирането. В рамките на 10 дни, считано от 20 април 2012г., всички заинтересовани лица, включително и бъдещите участници в изпълнението й, които успешно са преминали обучение или получили консултации по Компонент I, могат да дават своите мнения и препоръки по отношение на условията за кандидатстване по схемата към Договарящия орган – Агенция по заетостта.

Тези препоръки ще се вземат предвид от Агенцията по заетостта преди да започне набирането на проектните предложения в Бюрата по труда. Кандидатите могат да подават проектните предложения от 7 май до 31 май 2012 г.

Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” се реализира посредством три взаимно свързани компонента. С реализацията на Компонент І се подпомагат безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, които имат желание и нагласа да започнат самостоятелна стопанска дейност. Те придобиват специализирани знания и умения или получават компетентно консултиране за разработване на бизнес планове. От началото на м. октомври 2011 г., когато започна набирането на заявления за включване в обучение по схемата, до момента общо 18 200 безработни лица са изявили желание да преминат подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес. От тях над 12 000 са одобрените да получат ваучери за обучение, 9 800 са се включили в обучение, а близо 4 800 са онези, които вече успешно са завършили обучението.

В консултиране по схемата могат да се включат както безработни лица, завършили успешно обучението и придобили предприемачески, управленски и бизнес умения, така и безработни лица, които имат необходимата квалификация, знания и опит, и ясна идея или подготвен проект на бизнес план за самостоятелна стопанска дейност. Те ще бъдат подпомагани за окончателното оформяне на разработен бизнес план, ще бъдат консултирани за подготовката на проектни предложения с оглед включването им в Компонент ІІ на схемата и за регистриране на самостоятелни предприятия. До края на м. март в бюрата по труда са получени общо 2 962 заявления от безработни лица за включване само на етап консултиране, като от тях до момента 1 108 са одобрени.

Повече по темата на сайта на АЗ, http://www.az.government.bg

Tags: Брой 2 2012