Предприемач
1836.jpg

Нов проект на БТПП ще изследва текучеството на работната сила

Проектът ще се изпълнява в рамките на 33 месеца и ще включва национално проучване на текучеството на работната сила в 6500 респондента в цялата страна – сериозен срок и сериозен обхват, по думите на председателя на БТПП Цветан Симеонов. Стойността на проекта е 1 400 000 лв.

Данните бяха изнесени на пресконференция в Палатата, с участието и на Беата Папазова, ръководител на проекта. “Проблемът най- често се среща в страни с ниска безработица, където търсенето е по-голямо от предлагането., но се среща и в страни с висока безработица, където причината са работодателите, защото имат по-голям избор, подчерта Цветан Симеонов. При текучеството фирмите не само губят квалифициран персонал, в чието обучение са инвестирали , а от тази инвестиция се възползват конкурентни фирми, но и изтича класифицирана фирмена информация...Недостигът на квалифицирана работна ръка води до „кражби на персонал, което пречи и на производствения процес.

Текучеството се отнася най-вече за младите хора, които търсят бърза реализация. Проектът „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“ е част от операцията „Съвместни действия на социалните партньори“и цели подобряване качеството на управление на работната сила. Ще се направи анализ на резултатите от проучването и ще се направи оценка на ефекта от текучеството върху предприятията.

На база на Анализа, ще се разработи „Индекс на риска от текучеството на работната сила“, ще се подготви и Ръководство за измерване на Индекса, както и Мобилно приложение за използването му.

Според ръководителят на проекта Беата Папазова, проблемът с текучеството на работната сила се неглижира в България, особено в условията на ниска безработица. . „ Затова ще се търсят иновативни инструменти и подходи и в страната и в чужбина. Новият инструментариум пилотно ще се тества в най-малко 100 предприятия“, заяви Папазова и призова присъстващите журналисти да се включат в Консултативния съвет с партньорите от двете синдикални организации, който ще се създаде в хода на изпълнение на проекта.

Ще се насърчава корпоративното мислене, екипността, както и въвеждане на принцип на коректност между работодателите при подбора на кадри, за да се намали „кражбата“ на служители каза в заключение Цветан Симеонов.

Tags: Брой 2 2020