Предприемач
БТПП насърчава младежко предприемачество в агроиндустрията

БТПП насърчава младежко предприемачество в агроиндустрията

В периода 2017-2019 г. Българската търговско-промишлена палата работи по проект АГРОИННОЕКО, финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземноморие”. Проектът има за цел да насърчи развитието на младежкото иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията и да засили сътрудничеството между предприемачите от региона на Балканите и Средиземно море.

В проекта участват 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Кипър и Албания.

Основните дейности на АГРОИННОЕКО бяха насочени към обучение по предприемачество, структуриране и написване на бизнес план, осигуряване на менторство на предприемачите при формулиране на бизнес идеята, обмяна на опит между предприемачите от България, Гърция, Кипър и Албания в обучителен център за стартиращо предприемачество в гр. Патра, Гърция, участие в „борса на идеи„ и среща с потенциални инвеститори.

В процеса на реализация на проекта, Българската търговско промишлена палата проведе пилотно обучение, в което участваха 20 младежи, желаещи да започнат свой бизнес като агро предприемачи. Обучението се проведе в рамките на месец и половина, като приключи с написването на бизнес план, разработен върху индивидуалната идея на всеки от обучаваните. Десет от участниците в обучението, които разработиха най-добрите планове, заминаха за гр.Патра за да обменят опит със свои колеги от Гърция, Кипър и Албания, представиха своите бизнес идеи пред потенциални инвеститори, по време на Технологичната изложба в гр.Патра, проведоха бизнес срещи и се запознаха с технологични иновации в различни сектори на икономиката, представени на изложението.

Българската идея за производство на био вино от арония, беше класирана на второ място по време на конкурса, проведен между 38 предприемачи от България, Гърция, Кипър и Албания, а собственикът на идеята получи предложение за второ посещение в Гърция за обсъждане на инвестиционни намерения.

За осигуряване на устойчиви резултати от обучението, партньорите по проекта създадоха виртуален хъб. Хъбът съдържа модулно обучение по предприемачество, като модулите са фокусирани върху различни аспекти на предприемачеството и бизнес управлението. Обучаващите се във виртуалната платформа могат да проверят своите знания по всеки модул от обучението, чрез попълване на он-лайн формите за самооценка, като резултатът се изчислява автоматично.

Модулният курс на обучение можете да намерите на: http://virtualhub.agroinnoeco.eu

Заключителната конференция във връзка с успешното приключване на проект AGROINNOECO се проведе на 21 и 22 ноември в гр. Патра.

Гърция. Домакин на конференцията бе водещият партньор на проекта – Регионален фонд за развитие на Западна Гърция. Основната тема на конференцията беше реализирания нов модел за подпомагане развитието на стартиращ бизнес, включващ обучение, менторство за написване на добре структуриран бизнес план и допълнителни дейности, свързани с инвестиционното подпомагане на бизнес идеите на предприемачите. Чрез среща с инвеститори и използването на други потенциални възможности за финансиране, като национални и европейски програми за насърчаване на стартиращ бизнес.

В делегацията на Българската търговско-промишлена палата бяха включени предприемачите, подготвили най-добрите бизнес планове, както и представители на браншови организации от сектора, членове на Палатата.

БТПП насърчава младежко предприемачество в агроиндустрията
БТПП насърчава младежко предприемачество в агроиндустрията
БТПП насърчава младежко предприемачество в агроиндустрията

Tags: Брой 11 2019