Предприемач
АИКБ - с амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост

АИКБ - с амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) сега си поставя амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост, която, по данни на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета.

АИКБ ще разработи специален под-индекс за нейното измерване, както и конкретни мерки за ограничаването и превенцията й. Тези цели ще бъдат реализирани чрез стартиращия нов проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ (BG05M9OP001-1.051-0001), финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. Проектът представлява съвместни действия между социалните партньори. Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ.

Проектът бе презентиран пред медиите на специална пресконференция с участието в на председателят на УС на АИКБ Васил Велев, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Румяна Михайлова, главният секретар на Агенция по заетостта Ангел Ангелов, ръководителят на проекта д-р Милена Ангелова, както и ключовите експерти по проекта проф. Емилия Ченгелова и проф. Стефан Петранов.

Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в размер на 2 033 230 лева, от които 1 728 245.90 лв. европейско и 304 984.57 лв. национално съфинансиране.

Повече на www.bica-bg.org

Tags: Брой 11 2019