Предприемач
Информационен ден и обучение по Програма LIFE

Информационен ден и обучение по Програма LIFE

На 10 и 11 април Министерството на околната среда и водите в качеството на Национално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден и обучение за подготовка на проектни предложения към програмата.

Информационният ден по покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE 2019 е на 10 април и е отворен за всички потенциални кандидати, които представят проектни предложения за дейности в областта на околната среда и климата. В същия ден следобед се предвижда сесия за създаване на партньорства (matchmaking) и споделяне на опит.

Обучението за подготовка на проекти е на 11 април и ще се съсредоточи върху специфични технически аспекти за това, както и ще бъдат представени изискванията на програма LIFE. Събитието е насочено към експерти, които са пряко ангажирани с писането на проекти.

Заявка за участие се подава в срок до 4 април по електронен път.

Повече информация за мястото на събитието и регистрацията ще намерите на: http://www.life-bulgaria.bg

Tags: Брой 3 2019