Предприемач
АИКБ стартира проект за  набелязване мерки за осигуряване с кадри 16 дефицитни професии

АИКБ стартира проект за набелязване мерки за осигуряване с кадри 16 дефицитни професии

Проектът ще набележи мерки за решаване проблема с дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна ръка, в ключови за развитието на българската икономика сектори, и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация. Проектът обхваща секторите машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, посочи, че Асоциацията инвестира много усилия и време, за да обсъди и съгласува рамката на този проект със заинтересованите страни и че ще работи активно за неговото бързо и качествено изпълнение, тъй като избраните сектори изпитват остра нужда от човешки ресурси. Стремително се увеличава делът на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст, като същевременно драстично намалява броят на младите хора, които избират да се развиват в тези сектори у нас. Той посочи, че обявените работни места средногодишно са два пъти повече от регистрираните безработни с квалификация. Това са част от причините подобен проект да се реализира, като избраните сектори са структуроопределящи за българската икономика. „Мехатрониката дава най-голям дял от нашия износ – 19%, а над 50 % от БВП се формира чрез износа“, каза Васил Велев. „Недостигът в този бранш се оценява на над 17 000 души“, допълни той. Сходна е ситуацията и в здравеопазването, където недостигът на лекари е над 5 000, а на медицински сестри над 11 000.

Ръководителят на проекта д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ , представи основните дейности, които ще се реализират, между които разработването на електронна платформа за изчисляване рейтинга на професиите, която ще бъде предоставена на МТСП за управление. По проекта работят общо 70 експерта. Асоциирани партньори на АИКБ са МТСП, Агенция по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение, 5 браншови работодателски организации – колективни членове на АИКБ и 8 синдикални федерации на работещите в пилотните сектори, които са членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 324 300.00 лева. В рамките на пресконференцията, в отговор на журналистически въпроси, Васил Велев изтъкна необходимостта от спешни мерки за решаване на кадровия дефицит сега. Чрез създаване условия за задържане на младите специалисти, (със стипендии и договори за работа в България), както и чрез сключване на двустранни спогодби с трети страни, предимно със страни с българска диаспора като Украйна – за внос на квалифицирана работна ръка. И допълни, че комплексът от мерки, обвързващи образованието с нуждите на бизнеса евключва привличането на децата и младежите към математическите и техническите школи, кръжоци, към техническото творчество от най-ранна възраст.

Повече по темата на www.bica-bg.org

Tags: Брой 4 2017