Предприемач
ДФЗ одобри допълнителен бюджет по подмярка 4.2

ДФЗ одобри допълнителен бюджет по подмярка 4.2

Одобреният допълнителен бюджет покрива всички проекти, получили 55 точки по критериите за подбор. От 19 септември, ДФЗ-РА започна одобрение на гореописаните проекти като към настоящия момент същите са обработени до състояние „Отчет на съответствие” с критериите, определени в Наредба № 20 от 27.10.2015 г.

Повече на http://www.dfz.bg

Tags: Брой 9 2016