Предприемач
Агенцията за малки и средни предприятия отчете успешно приключване на проект

Агенцията за малки и средни предприятия отчете успешно приключване на проект

Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е завела 1307 фирми на търговски панаири в чужбина от 2010 г. досега. Това обяви зам.-изпълнителният директор на агенцията Никола Стоянов по време на заключителната пресконференция по проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Фирмите са участвали в 114 търговски панаири, като над 60% от тях са сключили сделки след участието, обясни Владимир Минев, координатор по проекта.

Над 640 български малки и средни фирми са се включили в 49 търговски мисии по света, от които също над 64% са сключили сделки след посещенията, отчете Боряна Минчева, координатор по проекта. Над 700 български и чуждестранни фирми са участвали на 16 бизнес форума у нас. В 125 обучения са се включили 2286 представители на фирмите.

По проекта са публикувани 18 експортни стратегии за сектори, ориентирани към износ на www.sme.government.bg и националния експортен портал www.export.government.bg. До безплатен достъп за пазарна информация и регистрация в база данни имат над 71 000 фирми, като 8545 са регистрираните потребители.

„През този проект реално ние сме успели да подпомогнем до 20% от активните мероприятия на бизнеса“, коментира Никола Стоянов. Колкото и позитивен да е този проект неговото стартиране е довело до едно отдръпване на държавата от финансирането на тези мероприятия. След започването на проекта, нещата са останали само на европейското финансиране, а трябва да има и национално подпомагане. За в бъдеще ще се борим Агенцията да получава повече пари. Финансирането на дейността ние го разглеждаме като инвестиция от страна на държавата, която има бърза възвръщаемост. Средствата се връщат под формата на заетост, производство, износ, данъци и осигуровки, подчерта Стоянов. Той даде за пример Австрия, където държавата финансира подобни дейности със 100 млн. евро годишно.

Повече на http://www.sme.government.bg

Tags: Брой 11 2015