Предприемач
Много проекти, малко средства е основното предизвикателство по Програма „Еразъм+”

Много проекти, малко средства е основното предизвикателство по Програма „Еразъм+”

Това каза Мануела Радева, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, представяйки на пресконференция дейността на Центъра, в качеството му на Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020.

Мануела Радева информира присъстващите журналисти, че расте интересът на бенефициентите към "Еразъм". За 2014, която беше нулева година по оперативните програми, са подадени 1139 проекта за 84 милиона евро, но са били одобрени само 387, на стойност около 25 милиона евро, поради недостиг на средства. От началото на 2015 са подадени 1196 проектни предложения, от които са одобрени 283, на обща стойност 23 милиона евро. Предстоящо е отварянето на покана в средата на септември, с краен срок за кандидатстване 1 октомври. По думите на Радева, до края на годината по сектор "Младежи" остават още 1,3 милиона евро за усвояване, които ще стигнат за близо 45 проекта за стратегически партньорства, доброволчество и обмен. Кампанията ще бъде обявена на сайта на организацията в средата на септември.

За съжаление, повечето от бенефициентите залагат в си аксимума на финансиране, включват много партньори и дейности . Така остават пари за по-малко проекти, каза Радева. Всяка година бюджетът на програма “Еразъм +” се увеличава с по 10 процента. Очаква се ръст във финансирането по Програмата с 40%., от 2016 г.

От тази година по програмата стартира и нова дейност - обмен в трети страни извън ЕС, като Сингапур, Латинска Америка и Русия. Най-голям е интересът на младите от ЕС към Русия.

Повече за пресконференцията на https://www.facebook.com/hrdcbg
и за Еразъм +, на http://www.hrdc.bg

Tags: Брой 8 2015