Предприемач
Фонд „Земеделие“ изплати 740 хил. лв. за развитие на рибарските области

Фонд „Земеделие“ изплати 740 хил. лв. за развитие на рибарските области

Средствата са за проекти по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).

Извършено е окончателно плащане по проекти за водолазно оборудване на клуб за подводен риболов - Несебър и за популяризиране и насърчаване на спортния риболов в Община Батак. Крайният срок за реализацията на планираните дейности е 31 август 2015 г. Безвъзмездната финансова помощ покрива 100% одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от тях 75% се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 25 % от държавния бюджет.

Разплащателната агенция изплати субсидия и на Община Шабла за дейности по изпълнение на местната стратегия за развитие на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“. Проектът е за благоустрояване на рибарското селище Кария, Община Шабла. Други два проекта предвиждат изграждане на спортни комплекси в Свети Влас и Шабла. Безвъзмездната помощ е в размер 60% от одобрените и реално извършени инвестиции.

Tags: Брой 5 2015