Предприемач
Министър Лукарски представи първата мярка от новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Министър Лукарски представи първата мярка от новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

"Това е първата процедура по оперативна програма, която стартира прозрачно, чрез публично обсъждане, за първи път ще имаме обратна връзка от страна на бизнеса и на тези, които ще кандидатстват по програмата", заяви пред медиите министърът. Той обясни, че целта на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП). Тя е насочена към подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 млн. евро.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия. ."Предимство ще имат и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране, които получават допълнителни 5 точки, както обещахмие, посочи икономическият министър. Приоритет при оценката ще имат малки и средни предприятия, които кандидатстват с проекти в областите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, допълни министър Лукарски.

До 20 април 2015 г. компаниите могат да отправят своите забележки и коментари по насоките за кандидатстване. Очаква се процедурата да се отвори седмица след това.

Повече на http://www.mi.government.bg

Tags: Брой 4 2015