Предприемач
Перник бе домакин на заключителни събития по трансграничен проект

Перник бе домакин на заключителни събития по трансграничен проект

В Перник се проведе обучение на персонал на комунално дружество „Медиана“ (гр. Ниш), по проект "Системи за управление на отпадъците - споделен опит и добри практики в българо-сръбския трансграничен регион", както и публична трибуна / дискусия/, в рамките на същия проект.

Проектът стартира през април 2013г. Партньори са община Перник и Комунално предприятие "Медиана" град Ниш, което е водещият партньор по проекта.

Дейностите на община Перник предвиждаха: изготвяне на прединвестиционно проучване за събиране и оползотворяване на битовите отпадъци от територията на Ниш, провеждане на рекламно-разяснителна работа сред населението за разделното събиране на отпадъците, предаване на добри практики от община Перник на Ниш. Комунално предприятие " Медиана " имаше инвестиционни дейности, свързани със закупуване на 1 сметоизвозващ камион, 360 контейнери за разделно събиране на отпадъка и индивидуални торби за разделно събиране.

Всички дейности по проекта са изпълнени. Проектът прикючи на 09.03. 2015 г. с обучение на персонал на комунално дружество „Медиана“ и публична трибуна, обсъждане на дейностите с представители на двете партниращи организации, експерти и медии.

Tags: Брой 3 2015