Предприемач

БТПП отчете успешното приключване на проект„TRUST“

БТПП отчете успешното приключване на проект„TRUST“

Проект TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика”се oсъществява с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог, в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Продължителността на проекта е две години и се изпълнява в партньорство с Конфедерацията на работодателите в Норвегия. На финалната пресконференция участие взеха и представители на КТ Подкрепа, КНСБ, Синдикална федерация на служителите на МВР и Института по пазарна икономика.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изказа задоволството си от резултатите от проекта “ TRUST“ има ключово значение за нашата позиция в социалната сфера, за подобряване на тристранното  сътрудничество, като фактор за опазване на социалния мир  и за създаване на условия за развитието на работеща и конкурентна икономика. В Норвегия нещата са добре канализирани и извлякохме ценен опит. Създаде се добра връзка с норвежката страна, включително на ниво отдели и направления”, допълни той, като отбеляза важността на придобития опит от обмяна на добри практики в областта на тристранното сътрудничество с Конфедерацията на работодателите в Норвегия. Много е важно да има публичност от обсъжданията и решенията при воденето на Социалния диалог и Консултативния съвет.

Мултимедийната презентация представи основните резултати, постигнати в края на проекта. Акцент бе поставен върху извършените анализи от Института по пазарна икономика, на тристранното сътрудничество и тяхното отражение върху социалния диалог в България.

Tags: Брой 10 2014