Предприемач

Нов проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия започва БТПП

Нов проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия започва БТПП

Заедно на европейския пазар – общи възможности от бранш Текстил и облекло от трансграничния регион България – Сърбия

Това е работното заглавие на Проекта за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, на БТПП, разработен съвместно с Браншовата организация за текстил и облекло в Кюстендил и Регионалната търговско-промишлена палата Лесковац, Република Сърбия. Договорът за проекта е в сила от 25 юли 2014 г.

Общите цели на проекта са постигане на активен обмен на добри практики, общо регионално планиране и подготовка на фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион - за съвместно използване на новите пазарни възможности на разширяващия се Европейски съюз.

Ще бъде осъществено задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на шивашкото производство, на пазара и човешките ресурси. Както и практически трасфер  на знания и опит сред фирмите от бранша от двете страни на границата. В рамките на проекта, в продължение на една година, ще се проведе проучване на сектора текстил и облекло в трансграничния регион, ще се осъществят няколко семинара и конференции, както и посещения за обмен на опит в страни с водещ текстилен сектор.

Конкретни цели: Изследване, анализ и оценка на производствените възможности /продуктова гама и капацитет/, пазарите и заетия човешки ресурс във фирмите, работещи в бранш „Текстил и облекло” в трансграничиния регион; Осъществяване трансфер на знания, опит и добри практики между заинтересованите страни, свързани с бранш „Текстил и облекло” - производители, търговци, институции и браншови сдружения от трансграничния район за новите възможности на пазара, и изискванията на европейските стандарти към продукцията, технологиите и услугите; Създаване на нови ефективни инструменти за обмен на бизнес информация от значение за бранша в трансграничните райони; Чрез трансгранично сътрудничество - да се реализира добавена стойност в шивашкото производство и региона.

Tags: Брой 8 2014