Предприемач
Връчиха договори за финансиране в рамките на Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ)

Връчиха договори за финансиране в рамките на Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ) 

Общо 152 проектни предложения бяха представени в рамките на Седма сесия, обявена на 1 февруари т.г. Одобрените 52 проекта ще получат държавна субсидия на обща стойност близо 10 млн. лева. От тях 46 са научноизследователски развойни проекти и 6 са проекти за техническа осъществимост. Проектите са от сферите машиностроене, електроника и електротехника, фармация, хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии и др.

Заместник-министърът в оставка и председател на Управителния съвет на НИФ Анна Янева приветства бенефициентите подчертавайки, че правителството има целенасочена политика по отношение на малкия и средния бизнес и развитието на иновациите, като изрази надежда, че тази политика ще продължи и занапред.

„С основание мога да кажа, че Националният иновационен фонд е запазена марка за качество, заяви изпълнителният директор на ИАНМСП Евгений Иванов. От своето създаване до настоящия момент, Фондът успя да се утвърди като успешна практика в България и наистина добре работеща финансова схема, която е призната и от Европейската комисия. Съвсем наскоро приключи мониторингът от страна на ЕК на НИФ, който потвърди наличието на стабилни и ефективни контролни механизми в ИАНМСП, отбеляза Иванов.

Администрирането на Националния иновационен фонд е едно от важните направления в дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, насърчаващо сътрудничеството между науката и бизнеса. Това е подкрепа, която държавата оказва за извършването на научни изследвания или експериментални разработки с цел усвояване на нови производства и изделия, насочени към повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията.

Представителят на фирма Пролет ЕООД Пламен Цонев предложи на присъстващите да посетят производственото предприятие и да се запознаят с резултатите на вече изпълнените със субсидиите на НИФ проекти.

Tags: Брой 8 2014