Предприемач

ССИ отново инициира дискусия за лихвената политика на търговските банки.

ССИ отново инициира дискусия за лихвената политика на търговските банки.

С писмо обръщение към министъра на финансите и заместник – министър председател Симеон Дянков, ръководството на ССИ предлага спешно да се възобнови и рязко да се интензифицира диалога по проблемите на малките, средните и микро предприятията.Представяме ви със съкращения част от Обръщението.

Убедени сме, се казва в писмото, че ако предложенията ни, направени преди две години бяха разгледани сериозно и бяха предприети реални мерки в тази посока, днес нямаше да отчитаме „сублимирането на 400 000 работни места“, както се изрази неотдавна лидерът на КТ „Подкрепа“ - д-р Константин Тренчев.

Затова днес представяме своята актуализация на позицията ни от преди две години.

- Отчитаме позицията на правителството, изразена в безпокойството на министър-председателя, че пренасочването на ресурсите на държавните предприятия към Българската банка за развитие (ББР) може да доведе до сътресения в банковата система. Затова настояваме българската държава незабавно да получи дялово участие в банките, в които е концентрирана основната част от депозитите и оборотните средства на държавните предприятия.

Размерът на държавното дялово участие обезателно трябва да съответства на размера на съответните концентрирани държавни финансови ресурси. При необходимост трябва да се пристъпи и към национализация на банки, които са изцяло зависими от държавните средства вложени в тях.

- Настояваме държавата незабавно да интервенира на кредитния пазар с единствения си наличен инструмент – Българската банка за развитие (ББР). ББР трябва да бъде използвана за ПРЯКО кредитиране на малките, средните и микро предприятията. Това трябва да се извършва без посредничеството на търговските банки.”

По-нататък в обръщението се казва:

Сегашната ни позиция по отношение на нивата на лихвите по кредитите, отпускани от ББР е: лихвеният процент по тези кредити да бъде по-нисък от съответните средни лихвени нива за Италия, Австрия и Франция. В определени случаи, лихвеното ниво може да бъде нулево и дори да се стига до отрицателна лихва.

На първо място искаме да потвърдим, че стоим твърдо на гледището си, изразявано многократно до сега, за необходимостта, държавата да стане активен пазарен играч в областта на кредитирането на малките, средните и микро предприятията. Поддържаме тезата си, че Българската банка за развитие (ББР) трябва да създаде своя банкова инфраструктура – кредитен инспекторат и клонова мрежа (включително и с използване на наличните възможности на „Български пощи“) и САМОСТОЯТЕЛНО да кредитира малките, средните и микро предприятията, без да прибягва до посредничеството на търговските банки.

Вместо да захранва търговските банки и по този начин да насърчава лошите практики, които те устойчиво поддържат, ББР трябва да вземе ролята на техен конкурент. Смятаме, че това е един коректен и напълно пазарен подход, който неминуемо ще доведе до общо понижаване на лихвите от страна на търговските банки в случай, че желаят да запазят пазарните си дялове в тази сфера на кредитирането.

Подобен подход е оправдан и наложителен, ако искаме да дадем някакъв шанс за достъп до финансиране – респективно за оцеляване на българските малки, средни и микро предприятия.”

От ССИ настояват за незабавно започване на интензивен диалог по изложените идеи за спасяване на малките и средните предприятия в Р. България, с участието на подбрани от двете страни експерти, за обсъждане на конкретни превантивни действия, които да бъдат от полза на малките и средните предприятия в България.

 Цялото обръщение можете да прочетете на www.ssi-bg.net