Предприемач

Клиентите на ЧЕЗ ще получат брошура

Клиентите на ЧЕЗ ще получат брошура

В следващите месечни сметки клиентите на ЧЕЗ ще получат брошура с подробна информация за образуването на цената на електроенергията.

„Целта на кампанията е отделните такси, включени в цената, както и начина на формиране на крайната сума, да станат ясни за всеки един клиент. Вярваме, че брошурата ще спомогне на потребителите да разберат всички тарифи и добавки. Ще продължим разяснителната кампания с всички средства и усилия.” каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на ЧЕЗ Електро България.

От всички компоненти във фактурата на битовите потребители, за ЧЕЗ остава само цената за достъп и пренос през разпределителната мрежа, (които са едва 9%) но значителна част от този приход разпределителното предприятие връща към НЕК за покупка на електроенергия за технологичен разход. Другите компоненти обаче, като цена за достъп до електропреносната мрежа, цена за пренос през тази мрежа, добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство, невъзстановяеми разходи се събират от ЧЕЗ, но се превеждат на другите участници от веригата производство–пренос. Това са производителите на електроенергия, Електроенергийния системен оператор, Националната електрическа компания. За ЧЕЗ остават едва 9% от фактурираната стойност. С тези постъпления компанията поддържа и подобрява клиентските услуги, инвестира и обновява електроразпределителна мрежа в Западна България.

В рамките на кампанията „Бъдете информирани” и за да отговорят на възникнали въпроси, мениджъри на ЧЕЗ провеждат срещи с клиенти. Компанията е готова да работи заедно с гражданските, потребителските организации и институциите за осигуряване на повече информация и внасяне на яснота по фактурите и други въпроси, свързани с дейността на ЧЕЗ.

От компанията информират, че 1,3 % от проверените от ЧЕЗ сигнали за висока сметка, са основателни. От началото на годината са подадени 4853 сигнала. До 15 февруари са проверени 3341 сигнала, от тях само 43 са основателни.

„Резултатите от извършените анализи показват, че неточности са открити в 1,3% от досега проверените сигнали. Освен по сигнали, „ЧЕЗ Разпределение България” извършва проверки и по своя инициатива при съмнение за допусната грешка или при по-висока консумация в сравнение с предходен месец”, каза Петър Баран, Главен оперативен директор на „ЧЕЗ България”.