Предприемач
Министър Калфин: Ще използваме средствата от европейските фондове за нови и още по-ефективни програми и политики

Министър Калфин: Ще използваме средствата от европейските фондове за нови и още по-ефективни програми и политики

Това обяви вицепремиерът и министър на труда Ивайло Калфин по време на Петата дискусия „Деветте пътя към еврофондовете“, организирана от вестниците „24 часа“ и „Труд“. Събитието бе посветено на възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. За текущия програмен период , общият бюджет на управляваната от Министерството на труда и социалната политика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е 2 млрд. и 136 млн. лева. От тях – 1 млрд. и 266 млн. лева са насочени към пазара на труда и 658 млн. са осигурени за социално включване. „Към момента вече имаме отворени 15 програми от новия период на Оперативната програма с осигурен ресурс от над 588 млн. лева“, посочи министърът. Той допълни, че вече са сключени първите договори по особено търсените от хората схеми като „Нови алтернативи“, която предоставя възможност на общините да осигуряват лични асистенти и помощ в дома на нуждаещите се и „Младежка заетост“, по която вече има почти 3000 заети, в стажуване и чиракуване младежи.

„Отворени сме към общините и работодателите за предложения, с които заедно да постигнем поставените цели в управлението на европейски средства: максимално ефективно изразходване на финансовия ресурс, подобряване на средата за работа и промяна на негативните тенденции на пазара на труда“, увери вицепремиерът. Той отново подчерта, че Министерството е готово да изработи, съвместно с работодателите, дългосрочни мерки за заетост, които да гарантират устойчивост на пазара на труда.

Цялата презентация с възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., можете да намерите тук:
http://www.slideshare.net/pressmlsp/2014-2020-55207743

Повече на www.mlsp.government.bg

Tags: Брой 11 2015