Предприемач
Сезонните работници ще излязат на „светло“ с еднодневни трудови договори

Сезонните работници ще излязат на „светло“ с еднодневни трудови договори

В предстоящата кампания за събиране на земеделска продукция се очаква с еднодневен договор да бъдат наети между 60 хиляди и 100 хиляди души.

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин представи официално, на съвместна пресконференция с министъра на земеделието и храните Десислава Танева, предложението за въвеждане на еднодневен трудов договор. „Договорът ще даде възможност работодателите да наемат по-гъвкаво работници и безработните да си увеличат дохода- без да има опасност да си загубят социалните придобивки. За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона. Планът предвижда работниците, които ще се възползват от тях, да не загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо повече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато изискването за полагане на обществено полезен труд, което е задължително при получаване на социалните помощи. Няма да се загуби и правото на енергийни помощи, ако се получават такива. Всички, които са регистрирани в бюрото по труда, ще си запазят регистрацията. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж“, каза министър Калфин.

С предложението на министър Калфин, за пръв път у нас ще бъде въведен в практиката и законодателството еднодневният трудов договор. Очаква се с него да се реши един от сериозните проблеми в селскостопанския сектор, свързан с легализирането на работата на сезонните работници. „Искам да благодаря на министър Калфин за бързото решение, което намери на един проблем, който имахме години наред. Земеделските производители не искат да работят в сивия сектор и тези промени бяха наложителни. С предложенията даваме възможност да се работи легално, без да се ощетяват права на работниците“, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева. „Искаме да облекчим наемането на работна ръка от земеделските производители, особено при тези от тях, които кампанийно имат нужда от повече работна ръка“, каза още министър Танева. Трудовите договори ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка, в края на всеки работен ден. За тези договори няма да има длъжностна характеристика и няма да се издава заповед за прекратяването им.Работодателите ще закупуват еднодневните договори от Главна инспекция по труда (ГИТ), срещу представен документ за авансово заплатени осигурителни вноски към Националната агенция за приходите.Договорите ще имат подпис и печат и и ще се вписват в специално създаден за това регистър.

На лицата, работещи на еднодневни договори ще им бъде внасяна здравна осигуровка и ще бъдат осигурявани за фонд „Пенсии“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Министър Танева обясни, че нужда от работна ръка имат най-вече земеделските производители, които се занимават с производство на плодове и зеленчуци, както и на маслодайна роза, затова предложените промени касаят предимно тези сектори. „Полагаме усилия да можем да облекчим земеделските производители през кампаниите, които предстоят още сега“, допълни Десислава Танева и заяви още, че така се дава възможност на всеки, който иска да работи в „светлия“ сектор, да го направи, без да ощетява по някакъв начин наетите лица. Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари изказа благодарност за бързата реакция. „Решението беше намерено много бързо, защото сезонът по прибирането на нашата реколта предстои в много кратки срокове и това е жизнено важно за нас.” “Искахме ние като работодатели и наетите от нас лица, да бъдат защитени от трудовото законодателство“, коментира председателят на Съюза на малинопроизводителите Божидар Петков.

„С промените в Кодекса на труда ще се насърчи наемането на работниците и осигуряването на допълнителен приход, чрез създаване на пазар на труда в много от регионите на страната, където земеделските производители са единствените работодатели, без институциите, разбира се,“ коментира Калфин. До началото на май предложенията трябва влязат за първо четене в парламента. Като Калфин и Танева се надяват промените да влязат в сила до края на май.

Повече по темата на:
http://www.mlsp.government.bg
http://www.mzh.government.bg

Tags: Брой 4 2015