Предприемач
Удължаване живота на ТЕЦ „Варна“

Удължаване живота на ТЕЦ „Варна“

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се срещна с ръководството на ЧЕЗ ЕАД във връзка с удължаване живота на ТЕЦ „Варна“. В навечерието на 2015 г. енергийната система на страната е пред прага да загуби поредните 210 мегавата мощност, ТЕЦ Варна да спре напълно, което ще бъде придружено и от съкращаване на персонал.

ТЕЦ Варна е втората, по инсталирана мощност, електроцентрала на Балканския полуостров. В договора за присъединяване на Република България към ЕС, е предвидено в периода 31 декември 2009 – 31 декември 2014 г. ежегодно да бъде извеждан от експлоатация по един блок от централата, ако не е приведен в съответствие с екологичните норми. Досега през всяка от предходните години е бил извеждан от експлоатация по един блок, а до края на тази година това трябва да се случи и с последния. Така в навечерието на 2015 г. енергийната система на страната е пред прага да загуби поредните 210 мегавата мощност, ТЕЦ Варна да спре напълно, което ще бъде придружено и от съкращаване на персонал. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се срещна с ръководството на собственика – ЧЕЗ ЕАД, за да обсъди с него варианти за намиране на взаимно приемливо решение за бъдещето на електроцентралата. Създадена е работна група с участието на представители на държавата и на инвеститора, която да предложи подходящ изход от ситуацията, така че да не се стигне до съкращаване на персонал, загуба на работни места и спиране на най-голямата балансираща мощност в страната.

Tags: Брой 12 2014