Предприемач

ДФ „Земеделие” отпусна 4 650 000 лева за изхранване на овце-майки по de minimis

ДФ „Земеделие” отпусна 4 650 000 лева за изхранване на овце-майки по de minimis

Помощта се отпуска заради тежката година за овцевъдите и кризата в сектор животновъдство. Фермерите могат да подават заявления за помощта от 23 септември до 1 октомври 2014 г.

Конкретният размер на ставките на единица животно ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления. Размерът на помощта, която всеки отделен кандидат може да получи, ще зависи и от спазване на лимита за помощи de minimis – до 15 000 евро на предприятие за период от три данъчни години.

УС на ДФЗ отпусна Целеви кредит в размер на 10 000 000 лв., на зърно производителите - за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2015 г. Лихвата по кредита е в размер на 4,5%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

Средствата се предоставят от бюджета на ДФ” Земеделие” до изчерпване на финансовия ресурс. Земеделските производители могат да кандидатстват в периода от 1 октомври до 14 ноември 2014 г.

Tags: Брой 9 2014