Предприемач

Новини

„Софийска вода” призовава клиентите си от кв. „Надежда”1 и 3 да не пият вода от  ВиК мрежата до сутринта

„Софийска вода” призовава клиентите си от кв. „Надежда”1 и 3 да не пият вода от ВиК мрежата до сутринта

В района на ж.к.”Надежда”3 днес е подменяно сградно водопроводно отклонение, при което е спирано водоподаването. В „Софийска вода” АД постъпиха сигнали на граждани от столичния район „Надежда” 1 и 3, за пенливост на питейната вода. Дружеството предприе незабавни мерки за промиване на уличния водопровод и в момента от пожарните хидранти няма запенване на изтичащата вода. Взети са проби, които не показват отклонения от изследваните по Наредба 9 химични вещества. Специалисти на място уточняват, каква би могла да бъде причината за сигналите. В района на ж.к.”Надежда”3 днес е подменяно сградно водопроводно отклонение, при което е спирано водоподаването. Призоваваме клиентите ни от двата района да не пият вода от ВиК мрежата до сутринта на 18.10.2013г. като превантивна мярка, докато екипите на дружеството се убедят, че евентуалният причинител е отстранен.