Предприемач

Новини

Бюджетната рамка на ЕС за 2014-2020 г.

Бюджетната рамка на ЕС за 2014-2020 г.

Дългосрочният бюджет на ЕС определя финансирането за 7 години на европейските политики за селско стопанство, изследвания, подкрепа за по-бедните региони, външна политика и др. След дълги и трудни преговори на 27 юни 2013 г. представители на Парламента, Съвета и Комисията постигнаха споразумение по финансовата рамка за 2014-2020 г. Депутатите гласуваха подкрепа на 3 юли за резултата от преговорите, макар че окончателното одобрение трябва да дойде през есента.

При договарянето на бюджета Европейският парламент защити нуждата от извършването на преглед през 2016 г. на планираните разходи, за да може финансовата рамка на ЕС да продължи да отразява европейските приоритети през целия седемгодишен период. Освен това ще бъде направен анализ на възможностите за укрепване на системата на собствени ресурси на ЕС, което би могло да доведе до намаляване на вноските на страните-членки и да облекчи техните бюджети. Депутатите също искат новият бюджетен цикъл да започне без натрупани дефицити и затова настояват всички неплатени сметки от 2012 г. и 2013 г. да бъдат изчистени до началото на 2014 г.

Тъй като плащанията, свързани със селското стопанство, представляват около една трета от дългосрочния бюджет, реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) беше обект на преговори, които протекоха успоредно на тези за бюджета. Трите европейски институции постигнаха съгласие по тази тема на 26 юни 2013 г. Парламентът ще гласува законодателния пакет за промените в ОСП, след като дългосрочният бюджет бъде окончателно приет.

Tags: Брой 10 2013