Предприемач

Новини

Пазарът на труда постепенно се нормализира след кризата

Пазарът на труда постепенно се нормализира след кризата

Равнището на безработицата, за първи път от 23 години насам, намалява в края на годината

Това съобщи на пресконференция, Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. Според представения Анализ на пазара на труда през 2014 г, равнището на безработицата през декември 2014 е 10.7% и намалява с 0.1 процентни пункта спрямо ноември. С над 50 хиляди души са намалели безработните от началото на 2014 г. За сравнение, през декември 2013 г. намалението спрямо началото на годината е било с около 5500 души. В бюрата по труда са регистрирани 351 051 безработни. Те намаляват с 2553 души спрямо ноември 2014 г. Тези резултати са постигнати, въпреки силно ограничените средства за субсидирана заетост. През 2014 г. около 37 хил. души по-малко са включени в мерки и схеми, финансирани с национални и европейски средства. „Безработицата запазва структурният си характер, каза Асен Ангелов - има съществено разминаване между предлаганите работни места от работодателите и търсенето, което се дължи на квалификацията на търсещите работа”. Остава неразрешен въпросът на групите над 50 години, трайно безработните и инвалидите, не влияем съществено върху безработните с ниска квалификация. Колкото до предизвикателствата пред Агенцията по заетостта през 2015г, .Ангелов сподели виждането си, че дори да има промени, те няма да са съществени. Но се търсят резерви в капацитета на служителите в Бюрата по труда, в поетапното въвеждане на електронното обслужване, в предстоящото обединение на усилията с частните трудови посредници.

Tags: Брой 1 2015