Предприемач

Предприемач Брой 3 2014

Заглавие
"Мениджър за един ден" 2014
Бизнес форум на тема „Сътрудничество между МСП в региона на Черноморското икономическо сътрудничество( ЧИС)” в БТПП
Българска банка за развитие (ББР) ще отпуска ниско лихвени кредити за райони с висока безработица
Годишна конференция на Кофас „Фирмена стабилност при политическа несигурност“
Десет български фирми взеха участие в „Мисия за растеж“ в Неапол
Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Японската агенция за малки и средни предприятия беше подписана в МИЕ
Министър Греков подписа Договора за участие на България на Световното изложение „ЕКСПО Милано 2015 г.
Над 50 деца се включиха в състезанието „Изпързаляй Зимата’, организирано от онлайн портала Az-deteto.bg
Над 14 000 безработни са започнали работа през февруари
Националният гаранционен фонд подписа договори с десет банки-партньори
ПРОДЪЛЖАВА ГЛАСУВАНЕТО ЗА "СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ"
Специфични случаи на закрила при прекратяване на трудовото правоотношение
Стартира Кампанията по Директни плащания 2014 г.
ЧЕЗ изплати на Националната електрическа компания (НЕК) сума в размер на 8 072 719 лв. като до края на месец март са предвидени още две плащания.